‘Zo veel’ of ‘zoveel’?

Zoveel aan elkaar (als bijwoord) gebruik je als je het hebt over ‘een niet gespecificeerde hoeveelheid’.
Dat zegt me niet zoveel. (1)
Het kost twee euro zoveel. (2)
Je hebt één klemtoon (ofwel op zo, ofwel op veel).

Als je zo veel als twee woorden schrijft, zegt zo (bijwoord) iets over veel (bijvoeglijk naamwoord); het heeft een versterkende werking.
Dat heeft me zo veel moeite gekost, dat ik het niet nog eens doe. (3)
Beide (zowel zo als veel) krijgen nadruk.

Onthoud dit: Als je in een zin zo veel kunt vervangen door zo weinig (zin 3), schrijf je zo veel los. Lukt dat niet (zin 1 en 2), dan schrijf je zoveel aan elkaar.

In de uitdrukking zo veel mogelijk, schrijf je zo veel bij voorkeur los. Ze krijgen namelijk allebei nadruk. En ze passen mooi in het rijtje zo weinig mogelijk, zo goed mogelijk enzovoort.

This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.