Tenslotte of ten slotte?

Tenslotte schrijf je aan elkaar als het ‘immers’ betekent. Als je het kunt vervangen door tot slot, schrijf je het als twee woorden: ten slotte.

Samen in één zin kan ook:
Ik geef jou ten slotte deze schrijftip, ik kan het tenslotte weten! 🙂

This entry was posted in Tips and tagged , , , . Bookmark the permalink.