Schrijf je een punt binnen of buiten het haakje?

Soms staan tekstdelen tussen haakjes. Dat kunnen hele zinnen zijn of delen van zinnen, en soms is het een enkel woord. Maar waar schrijf je nu de punt: binnen of buiten het sluitende haakje?

Als een volledige zin tussen haakjes staat, begint die zin met een hoofdletter en valt de punt binnen de haakjes. De zin na het gedeelte tussen haakjes begint gewoon weer met een hoofdletter:

  • Elke week publiceer ik hier een schrijftip. (Je kunt je daar binnenkort overigens op abonneren, maar daarover binnenkort meer.) Ik hoop van harte dat ik jou als lezer help met deze tips.

Als een deel van een zin tussen haakjes staat, valt de punt (of komma of puntkomma…) buiten de haakjes:

Zo simpel is het :-).

This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.