De apostrofs in ‘do’s en don’ts’

De juiste schrijfwijze is: do’s en don’ts.

Dus niet do’s en dont’s of, erger nog ;-), do’s en do’nts!

Don’t is een samentrekking van do not; de apostrof komt als het ware in plaats van de o in not.
Maak je van het woord do meervoud, dan schrijf je do’s met ’s, omdat do eindigt op een klinker.
Maak je van don’t meervoud, dan schrijf je de s er gewoon aan vast (don’ts), want don’t eindigt op een medeklinker.

De variant do’s en dont’s kom je steeds vaker tegen. Als je deze variant intypt in Google (pagina’s uit Nederland) heeft die niet heel veel minder hits dan do’s en don’ts: zo’n 220.000 tegenover ongeveer 284.000.

Waarschijnlijk schrijven mensen makkelijk dont’s omdat het op die manier lijkt op do’s, dat er vlak naast staat. Voor je gevoel bestaat de uitdrukking misschien uit twee gelijkwaardige delen en dan kun je de neiging hebben om die delen ook op dezelfde manier te schrijven (een soort ‘spiegelprincipe’).

Do’s en do’nts komt in Google ruim 1000 keer voor. Ook daar werkt waarschijnlijk het ‘spiegelprincipe’. Maar dat wil dus niet zeggen dat het daarmee ook juist is.

Do’s en dont’s of do’s en do’nts: don’t do it meer :-)!

This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.