Alle ‘vréëmdê tèkens’ in een handig overzicht

Accenten, trema’s of ‘dakjes’ op een letter, we gebruiken ze allemaal wel eens. Op je smartphone of tablet selecteer je gewoon zo’n letter é of à. Geen probleem. Maar die letters met bijzondere tekens – zo noem ik ze maar even – zitten niet ‘zomaar’ op het toetsenbord van je computer of laptop.

Voor zulke letters met bijzondere tekens kun je altcodes gebruiken. Je drukt dan de alt-toets op je ‘gewone’ toetsenbord in, gevolgd door een bepaalde cijfercombinatie op je numerieke toetsenbord.

Er zijn verschillende websites waar je zo’n altcode-overzicht kunt vinden. Bijvoorbeeld www.vreemdetekens.nl/altcodes. Naast letters met accenten, trema’s, ‘dakjes’ etc. vind je hier ook symbolen als het euroteken (€), het paragraafteken (§) en het copyrightteken (©).

Altijd handig om zo’n overzicht te hebben, toch?

Ik wens je nog een z☼nnige dag!

This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.