Schrijf nooit ‘hij wilt’

Het werkwoord willen is een onregelmatig werkwoord waarbij de derde persoon enkelvoud (dus hij, zij, Jan, Piet, Klaas, die mevrouw…) gelijk is aan de eerste persoon (ik) en dus niet de standaardvorm stam+t krijgt.

In het geval van willen krijg je na hij, zij etc. dus gewoon wil. Zonder t:

  • Hij wil nooit meedoen.
  • Zij wil dat wel.
  • Piet wil niet helpen.
  • Wie wil mij helpen?
  • Die mevrouw wil dat wel.

Wilt is alleen correct na jij of u:

  • Jij wilt dit maar al te graag.
  • U wilt dit echt liever zelf doen?

(Overigens mag wil hier ook – dat is alleen informeler.)

Andere onregelmatige werkwoorden waarbij de derde persoon enkelvoud gelijk is aan de eerste persoon zijn: zullen (hij zal), mogen (zij mag) en kunnen (Piet kan).
 
This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.