Onderwijstypen als ‘havo’ schrijf je met kleine letters

Veel scholen zijn weer begonnen. Vandaar deze week een tip over de schrijfwijze van school- en onderwijstypen. Want dat gaat maar al te vaak mis…

De regel is simpel: gebruik gewoon kleine letters. Van bso tot wo!

Als kind ga je dus eerst naar het primair onderwijs. Daarbinnen heb je dan vaak nog allerlei keuzes, zoals brede scholenvrije scholendaltonscholen, .. Vervolgens ga je naar het voortgezet onderwijs en kies je voor lbovmbo, havo of vwo. Daarna volgt het mbo, hbo of wo. Of misschien bezoek je wel een roc. En als je meester of juf wil worden ga je naar de pabo.

Allemaal met kleine letters!

Alleen wanneer het onderwijstype in een naam van een school voorkomt kan de schrijfwijze afwijken. Dat bepaalt de naamgever namelijk zelf (donorprincipe). Bijvoorbeeld: Fontys PABO, ROC Nijmegen, Open Universiteit.

This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.