Het is ‘Anna’s vraag’ en ‘Annes antwoord’

Het gaat nog weleens fout met deze ‘bezits-s’. Mensen schrijven vaak ‘s:

 • Pim’s rapport
 • Peter’s hobby
 • Maud’s dochter
 • Sofie’s paard
 • Anne’s antwoord

Maar volgens de regels van de officiële spelling schrijf je zo’n bezits-s in de meeste gevallen gewoon aan een naam vast:

 • Pims rapport
 • Peters hobby
 • Mauds dochter
 • Sofies paard
 • Annes antwoord

Er zijn twee uitzonderingen:

1. Bij namen die eindigen op een a, e, i/y, o of u die je als een ‘lange klinker’ uitspreekt, dus: aa, ee, ie, oo of uu, schrijf je wel ‘s:

 • Anna’s vraag (maar dus wel Annes antwoord, omdat je de slot-e in Anne uitspreekt als ‘uh’ en niet als ‘ee’!)
 • Zoë’s tante
 • Jenny’s tips
 • Toto’s muziek
 • Lulu’s boek

2. Namen die eindigen op een zogenaamde sisklank (s, z, x of iets wat zo klinkt) krijgen alleen een apostrof:

 • Marlies’ afspraakje
 • Filiz’ diploma
 • Max’ fiets
This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.