Een of één?

Het woord een wordt vaak – ten onrechte – met accenttekens geschreven. Die accenten zijn alleen nodig als je met één het cijfer 1 bedoelt of als je er echt de nadruk op wilt leggen. Bijvoorbeeld in een zin als: Iedereen kreeg drie boeken, Jan kreeg er maar één.
In uitdrukkingen als een van de, krijgt een nooit accenttekens.

 

 

This entry was posted in Tips and tagged , , , , . Bookmark the permalink.