Een klemtoonstreepje gaat áltijd naar rechts

Iedereen gebruikt het weleens: zo’n streepje om een woord nét wat meer nadruk te geven.

Voor zo’n nadrukteken of klemtoonteken gebruik je altijd een accent aigu, ofwel een streepje van linksonder naar rechtsboven. Oók als de uitspraak anders doet vermoeden.

Je schrijft dus:

  • Niet die, maar déze
  • Dat is echt hét boek. 
  • Ik wil geen hulp, ik kan het zélf!
  • Wát zeg je?!

Ook woorden met dubbele klinkers (bijvoorbeeld ei, au, oe, ui, aa, ee of oo) geef je weleens extra nadruk. In zo’n geval krijgen beide klinkers een streepje:

  • Echt, die bal was úít!
  • Geen rood, maar bláúw, zei ik!
  • Hij wil echt véél meer…
  • Hóór eens even zeg!

 

This entry was posted in Tips and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.